• Subpagina Banner 2

Page 1 of 7

Aanmeldformulier

Voor het aanmelden van uw kind op een school gelden de volgende wettelijke afspraken:
  • Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op een school
  • Aanmelden op een school moet schriftelijk gebeuren door de ouders
  • Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven
  • De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning die noodzakelijk is niet zelf kan bieden, zij overleg voert met andere scholen. Ze biedt de ouders dan een passende onderwijsplek aan waar het kind wél het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn op een andere basisschool, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft hiervoor 10 weken na aanmelding de tijd

 

Stap 1: Personalia: nieuwe leerling

Achternaam:
Ongeldige invoer

Voorna(a)m(en)(voluit):
Ongeldige invoer

Roepnaam:
Ongeldige invoer

Geslacht:
Ongeldige invoer

Geboortedatum:
Ongeldige invoer

Geboorteplaats:
Ongeldige invoer

Burgerservice nr. (BSN = 9 cijfers):
Ongeldige invoer

Hoogst genoten opleiding

Moeder/verzorger 1:
Ongeldige invoer

Vader/verzorger 2:
Ongeldige invoer

Land van herkomst

Ongeldige invoer

Datum in Nederland:
Ongeldige invoer

Land van herkomst moeder:
Ongeldige invoer

Vader:
Ongeldige invoer

Gezindte/Geloofsovertuiging:
Ongeldige invoer

Opmerkingen bijv. i.v.m. ziekte/allergie/medicijngebruik/speciale zorg etc.:
Ongeldige invoer

 

Stap 2: Passend onderwijs

(Alleen vakje(s) aankruisen indien van toepassing)

De ouder(s)/verzorger(s) verwachten dat het kind extra aandacht nodig zal hebben i.v.m. zorgen omtrent

Ongeldige invoer


Indien minimaal een van deze zorggebieden is aangekruist, wordt u binnen 6 weken uitgenodigd voor een gesprek om de zorg nader toe te lichten.

 

Stap 3: School van herkomst

(Alleen invullen indien het kind afkomstig is van een andere school)

Wordt uitgeschreven bij (naam & plaats school invullen):

Ongeldige invoer

Datum van uitschijving:

Ongeldige invoer

Volgt onderwijs sinds:

Ongeldige invoer

Kind afkomstig van Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal:

Ongeldige invoer

Steeds vaker worden er foto’s en/of filmpjes gemaakt van kinderen van groep 1 t/m 8 tijdens allerlei schoolse activiteiten. Ook worden er jaarlijks van alle kinderen afzonderlijk en met de groep foto’s gemaakt door een schoolfotograaf. Sommige foto’s worden ook gebruikt in ons leerlingen administratie systeem en op de website van de school. Wij nemen aan dat u als ouders/verzorgers hier geen bezwaar tegen heeft. Indien er foto’s en/of filmpjes van uw kind ergens geplaatst zijn en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u dit altijd schriftelijk kenbaar maken en wordt er een oplossing gezocht.

Heeft u bezwaar dat van uw kind foto's gemaakt kan worden gedurende de schoolperiode bij St. Jozef Haghorst?

Ongeldige invoer

 

Stap 4: Personalia moeder/verzorger 1

Achternaam:
Ongeldige invoer

Indien gehuwd, dan graag beide
achternamen vermelden!

Roepnaam:
Ongeldige invoer

Voorletters:
Ongeldige invoer

Relatie tot kind: moeder / **
Ongeldige invoer

Geboortedatum:
Ongeldige invoer

Geboorteplaats/land:
Ongeldige invoer

Beroep:
Ongeldige invoer

Genoten opleiding:
Ongeldige invoer

Werkzaam bij bedrijf:
Ongeldige invoer

Telefoon mobiel:
Ongeldige invoer

Telefoon werk:
Ongeldige invoer

Burgelijke staat:
Ongeldige invoer

E-mail:
Ongeldige invoer

Postcode:
Ongeldige invoer

Adres en huisnummer:
Ongeldige invoer

Plaats/Gemeente:
Ongeldige invoer

Telefoon thuis:
Ongeldige invoer

 

Stap 5: Personalia vader/verzorger 2

Achternaam:
Ongeldige invoer

Indien gehuwd, dan graag beide achternamen vermelden!

Roepnaam:
Ongeldige invoer

Voorletters:
Ongeldige invoer

Relatie tot kind: moeder / **
Ongeldige invoer

Geboortedatum:
Ongeldige invoer

Geboorteplaats/land:
Ongeldige invoer

Beroep:
Ongeldige invoer

Genoten opleiding:
Ongeldige invoer

Werkzaam bij bedrijf:
Ongeldige invoer

Telefoon mobiel:
Ongeldige invoer

Telefoon werk:
Ongeldige invoer

Burgelijke staat:
Ongeldige invoer

E-mail:
Ongeldige invoer

Postcode:
Ongeldige invoer

Adres en huisnummer.:
Ongeldige invoer

Plaats/Gemeente:
Ongeldige invoer

Telefoon thuis:
Ongeldige invoer

In geval van gescheiden ouders, hier aangeven welk woonadres voor het kind geregistreerd mag worden.
op school: het adres van moeder/verzorger 1 of van vader/verzorger 2 *.

 

Stap 6: Huisarts/Noodnummer

Huisarts naam:
Ongeldige invoer

Huisarts plaats:
Ongeldige invoer

Huisarts telefoonnummer:
Ongeldige invoer

Noodnummer indien ouders niet beschikbaar zijn

Noodnummer naam:
Ongeldige invoer

Noodnummer:
Ongeldige invoer

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien er in de toekomst gegevens wijzigen, gelieve dit door te geven aan de administratie van onze school.

Ongeldige invoer


Inschrijving voltooien


U heeft nu alle stappen voltooid, klik op Inschrijven om uw inschrijving definitief te maken.

footer image
Copyright 2015 St. Jozef Haghorst. Alle rechten voorbehouden.
Website gerealiseerd door: websitesvoorschool.nl