• Subpagina Banner 2

Medezeggenschapsraad

Een school is een dynamische organisatie, die te maken heeft met wetten, besluiten en regels. Over de uitvoering van deze regels is inspraak niet altijd mogelijk, maar bij een aantal zaken heeft de MR het recht instemming of advies te geven. De MR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. Twee leerkrachten hebben inspraak namens het team en twee ouders vertegenwoordigen de belangen van de ouders en hun kinderen.

Per 1 augustus 2017 hebben zitting in de MR:

Kim van Oirschot Leerkracht Voorzitter
Yvonne Soetens Leerkracht Personeelsgeleding + afgevaardigde GMR
Christel Krijnen Ouder Secretaris + afgevaardigde GMR
Merian van Loon Ouder Oudergeleding
     

De data van de MR-vergaderingen staan op de schoolkalender en in de schoolgids en zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.
De agenda en de notulen van de vergaderingen treft u aan op de website van onze school.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad
basisschool Sint Jozef

In de periode van 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017 heeft de medezeggenschapsraad 5 keer vergaderd.
De vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2016-2017 waren:

 • 3 oktober
 • 8 december
 • 22 februari
 • 10 april
 • 13 juni

Inhoudelijke zaken van de vergaderingen

Tijdens alle vergaderingen wordt de MR door de directeur geïnformeerd over veranderingen, vernieuwingen en/of aanpassingen die betrekking hebben op onze school. Ook worden door de MR-leden onderwerpen ingebracht en besproken. Daarnaast zijn er elk jaar terugkerende zaken waar de MR advies of instemming over moet verlenen.

Onderstaande onderwerpen zijn dit jaar behandeld:

 • Jaarplan MR schooljaar 2016-2017
 • Trendanalyse Cito juni 2016, Cito januari 2017
 • Kindgesprekken en dagopstart
 • Nieuwe rapportencyclus en oudervertelgesprek
 • Scholing team en MR leden
 • GMR
 • Klik in MR
 • Samenwerking met Klik
 • Onderwijskundig plan: gesprekken gemeente en bestuur over toekomst St. Jozef, studiedag de Moer
 • Onderhoudsplan
 • RTC
 • Beleidsvoornemens DOV
 • Financiën, begroting, financieel jaarverslag
 • Vaststellen ouderbijdrage
 • Open dag St. Jozef
 • Formatie schooljaar 2017-2018
 • Schoolgids schooljaar 2017-2018
 • Kalender schooljaar 2017-2018
 • Vakantierooster/ onderwijstijd 2017-2018
 • RIE’tje
 • Verkiezingen OPR
 • Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018
 • Nieuwe vergaderdata plannen voor schooljaar 2017-2018

 

Formatie MR

Sandra Luijten verlaat de MR, namens personeelsgeleding en afgevaardigde van de GMR, aan het einde van het schooljaar.

Cursussen

N.v.t.

Huishoudelijk reglement

Bekijk/download hier het huishoudelijk reglement

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u spreekt ons aan op de school.

 

footer image
Copyright 2015 St. Jozef Haghorst. Alle rechten voorbehouden.
Website gerealiseerd door: websitesvoorschool.nl