• Subpagina Banner 2

Medezeggenschapsraad

Een school is een dynamische organisatie, die te maken heeft met wetten, besluiten en regels. Over de uitvoering van deze regels is inspraak niet altijd mogelijk, maar bij een aantal zaken heeft de MR het recht instemming of advies te geven.
De MR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. Twee leerkrachten hebben inspraak namens het team en twee ouders vertegenwoordigen de belangen van de ouders en hun kinderen.

Per 1 Augustus 2016 hebben zitting in de MR:

Kim van Oirschot Leerkracht Voorzitter + afgevaardigde GMR
Sandra Luyten leerkracht personeelsgeleding
     
Merian van Loon ouder oudergeleding
Christel Krijnen ouder afgevaardigde GMR

De data van de MR-vergaderingen staan op de schoolkalender en in de schoolgids en zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad basisschool Sint Jozef

In de periode van 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 heeft de medezeggenschapsraad 5 keer vergaderd.
De vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2014-2015 waren:

 • 30 september
 • 18 november
 • 31 maart
 • 2 juni
 • 23 juni

Inhoudelijke zaken van de vergaderingen

Tijdens alle vergaderingen wordt de MR door de directeur geïnformeerd over veranderingen, vernieuwingen en/of aanpassingen die betrekking hebben op onze school. Ook worden door de MR-leden onderwerpen ingebracht en besproken. Daarnaast zijn er elk jaar terugkerende zaken waar de MR advies of instemming over moet verlenen.
Onderstaande onderwerpen zijn dit jaar behandeld:

 • OPR Plein 013
 • consulent Plein 013
 • plusklas vanuit de stichting, Eigen Wijzer
 • CAO
 • sollicitatie College van Bestuur
 • bespreken CITO/ trendanalyse school
 • functie JOOB
 • schoolbegroting
 • leeropbrengsten
 • aftreding leden en bespreken van nieuwe leden
 • begroting
 • Eind Cito 2015
 • formatie
 • vakantierooster
 • schoolgids
 • schoolplan
 • samenwerking met KLIK
 • enquête WMK-PO
 • Rie-tje
 • passend onderwijs

Formatie MR

Carola en Mariëlle hebben de MR aan het einde van het schooljaar verlaten. Christel Krijnen (ouder) en Sandra Luijten (leerkracht) zijn bij de MR gekomen.

Cursussen

Marja, Carola en Kim hebben deelgenomen aan de informatiebijeenkomst over passend onderwijs van regio Tilburg.

Huishoudelijk reglement

Bekijk/download hier het huishoudelijk reglement

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u spreekt ons aan op de school.

 

footer image
Copyright 2015 St. Jozef Haghorst. Alle rechten voorbehouden.
Website gerealiseerd door: websitesvoorschool.nl